Jakie leczenie realizowane jest w ośrodkach uzależnień?

2020-08-07

Powszechnie uznawane jest, że uzależnienie dotyczy substancji mających psychoaktywne działanie. Oczywiście takie substancje są w stanie powodować zarówno fizyczne jak też psychiczne uzależnienie.


Jak wygląda leczenie uzależnień?

Im większe jest uzależnienie, czyli im bardziej jest zaawansowane oraz trwa dłużej czasu, tym znacznie bardziej rozbudowane muszą być terapie. Leczenie uzależnienia może obejmować:

- Odtrucie z leków Warszawa http://medi-life.pl/zakres-swiadczen/leczenie-uzaleznien/leczenie-uzaleznienia-od-lekow-2/;

- Podawanie środków farmakologicznych;

- Psychoterapie.

Detoks pozwala na oczyszczenie organizmu. W ten sposób można przygotować pacjenta do realizowania dalszego leczenia.


Terapie uzależnień

W okresie asystencji podawanie środków farmakologicznych pozwala zmniejszyć negatywne konsekwencje dla uzależnionych pacjentów. Oczywiście przez cały czas pacjent musi być pod opieką psychologa. Najczęściej prowadzi on również terapie grupowe oraz indywidualne. Mają one za zadanie przede wszystkim utrzymanie efektów realizowanych terapii uzależnień, co ogranicza powrót pacjenta do nałogu.