Pozycjonowanie stron internetowych, a link spamdexing

2020-07-15

Link farm i polega na tworzeniu grupy witryn połączonych ze sobą nawzajem tysiącami linków. Wyszukiwarki pokonały farmy linkowe poprzez identyfikację specyficznych atrybutów charakteryzujących ich strony i usuwanie tych ostatnich z indeksu i z SERP-ów.


Pozycjonowanie stron internetowych http://mateuszkozlowski.pl/, a Google

Istnieje też inny sposób - kupno-sprzedaż linków, o którego funkcjonowaniu nie ma się co rozwodzić: łatwość identyfikacji takiego sposobu wynika z częstej dekontekstualizacji zakupionych linków względem tematu witryny i z wynikającego z tego spadku ich wartości, jeżeli wskazuje się na pozycjonowanie stron internetowych.


Shadow domain - metoda ta polega na wykorzystaniu wysokiej rangi nadawanej przez Google'a opisowości nazwy domeny. Rejestruje się domenę słupa utworzoną specjalnie dla przyciągnięcia ruchu dzięki słowom kluczowym zawartym w nazwie tej domeny. Ruch ten zostaje przekierowany na inną witrynę - niekiedy treści tej shadow domain zostają w całości powtórzone przez treści domeny głównej. Mówi się wtedy o domenie lustrzanej (mirror domain). W obydwu przypadkach sankcje wahają się od wysokiej kary obniżenia rankingu do usunięcia z indeksu.


Chodzi tu o metodę prezentacji odmiennych treści wynikających z aplikacji użytkownika, która się o nie zwraca. Metoda ta teoretycznie nie powinna być uznawana za spam, gdyż mniejsze formy maskowania są uruchamiane na przykład w celu wyświetlania odmiennych wersji tej samej witryny wynikających z przeglądarki użytkownika lub z rozdzielczości monitora.


Jednakże istnieją także przypadki wykorzystywania tej metody do oszustw polegających na prezentowaniu robotom zoptymalizowanej wersji witryny, która po wyświetleniu użytkownikowi okazuje się być całkiem inna. Taka metoda jest traktowana bardzo surowo i jej wykrycie powoduje natychmiastowe wykreślenie z indeksu. Aby sprawdzić, czy postępujemy we właściwy sposób, możemy wykorzystać pamięć podręczną (cache) Google'a do analizy, czy to, co widzimy, jest w rzeczywistości widziane także przez robot wyszukiwarki.